Kateřina Adamová, Chybná úroda

Kateřina Adamová i Pavel Šimíček absolvovali Akademii výtvarných umění v Praze – Adamová kresbu a Šimíček sochu. Oba mají v současné době ateliér v areálu pražské Pragovky. Jejich umělecký výraz spojuje křehkost, přesnost a specifické přesahování.

 

Figurální výjevy kreseb na papíře Kateřiny Adamové, tvořené krátkými hustými pastelkovými tahy, osobní komentáře běžného bytí, působí vlastně velmi sochařsky. A objemy a linie prostorových prací Pavla Šimíčka, někdy zakomponované přímo do reálné architektury, zviditelňující tušené jevy prostředí, mají často kresebný charakter. Oba autoři tak ze svých odlišných pozic základních výrazových prostředků, vyslovujících obsahy niterné vyhrocenosti i únikové romantické imaginace, ustavují živý prostor jakéhosi permanentního křížení s řadou individuálních zastavení.