Zveme na vernisáž výstavy bakalářských projektů Kateřiny Kábové a Josefa Macha.

   

Kateřina Kábová nám ve svém projektu What’s a Little Bit of Smoke in a Girl’s Lungs, in a World That’s Already Burning? představuje krajiny v romanticky dystopickém oparu, proťaté odrazy civilizace, subkultur i virtuálního světa. Skrze nenápadné symboly a kompoziční hry se snaží o reflexi roztříštěné reality digitálního věku. Pomocí vnitřní mytologie její krajinomalby se nás pokouší nabádat k větší citlivosti vůči okolnímu světu.

  

What if I Hold Your Hand and Let You in? Josef Mach nás skrze instalované objekty přenáší do jakési zasněné, však bezvýchodné situace. V každé kapce vody, v každé záři kovu, se skrývá energie, která spojuje hmotu a emoce v jediný nekonečný proud. Tepaná vana, uvadající květina či křehký dveřní rám, skrze který není kam vstoupit, vypráví o rozporuplnosti a nejistotě doby ve které se nacházíme.

  

Kateřina Kábová (*1998) studuje v Ateliéru Malba 1 pod vedením Marie Štindlové a Vasila Artamonova na FaVU VUT v Brně. Malbu studovala v rámci studijní stáže i na pražské UMPRUM v ateliéru Jiřího Černického a Michala Novotného. Její práce byly v roce 2023 představené například na výstavě Kingdom of Hex (Meetfactory, Praha), Potkáváme se po haldách (Galerie Sibiř, Brno) nebo na výstavě Cesty vedú do poli a končia kde nič nebolí (Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica).

  

Josef Mach (*1994) studuje v Ateliéru Tělového Designu pod vedením Lenky Klodové a Karolíny Raimund na FaVU VUT v Brně. Využil stáže na pražské AVU v ateliéru Nových Médií 2 Kateřiny Olivové a Dariny Alster. V rámci zahraniční stáže studoval na Iceland University of the Arts v Reykjavíku. Výtvarná tvorba Josefa Macha je ukotvena převážně v médiu instalace, která je někdy přetavena do performativní roviny. Ve svých pracích se tematicky věnuje převážně emocím, které vycházejí z kolektivní zkušenosti, jsou výpovědí o obecnějších jevech současnosti.

  

místo konání: Katakomby CED, Zelný trh 294/9