Po studiu Akademie výtvarných umění se obě vystavující Kateřina Kučerová a Iveta Čermáková věnují designu na VŠUP. Předchozí tvorbu v oblasti volných umění a jejich současné zaměření zde spojují do „hraniční“ instalace. Za účelem sugerovat probíhající práce a instalaci v galerii, zakrývají autorky sklo mléčným papírem s přípravnými nákresy. Jejich práce odkazuje na budoucí produkt – výstavu, která by se měla v galerii objevit – je jejím ideálním návrhem. Autorky však nechávají pravidelné kolemjdoucí čekat až do chvíle deinstalace. Zároveň mohou tímto způsobem upozornit na důležitou část jejich praxe, jejíž nedílnou součástí jsou i jednotlivé – často nerealizované a tedy nedoceňované – návrhy. 
Instrukce mohou posloužit i budoucím vystavujícím, neboť analytické popsání a zakreslení prostoru definuje NIKU jako takovou. Čermáková a Kučerová tak vystavují samotný prostor, který však zůstává paradoxně skrytý.