Srdečně Vás zveme na výstavu grafik Kateřiny Makar Václavkové. Výstava Černobílý pohled bude chodby Otevřené zahrady zdobit do konce srpna a grafiky si budete moci i zakoupit.

 

Kateřina Václavková se narodila v roce 1981 v Brně, kde studovala malbu na Střední uměleckoprůmyslové škole, v letech 2001-2007 na Vysoké škole výtvarného umění v Bratislavě u Dušana Kállaye a Róberta Jančoviče (grafika), v roce 2004 na poznaňské akademii. Malbu a grafiku vystavuje v rámci samostatných a skupinových výstav od dob studií v České a Slovenské republice (kde pracuje a žije) a v zahraničí (Rakousko, Německo, USA, Rusko, Maďarsko, Mexiko).

 

Tvorba Kateřiny Makar Václavkové se váže k jejím osobním prožitkům, ke každodennímu životu a k prostředí, které je jí blízké. Pracuje s tradičními grafickými technikami, vychází ze záznamů reality, z fotografie, kresby, a motiv pak převádí do jiné významové polohy. Zobrazení obyčejných věcí tak dostává nový kontext, reflektuje autorčiny dojmy i aktuální životní situace, její intimní svět. Vizuální interpretace předmětů se stává obrazovou metaforou, symbolizující pojmy obecnějšího významu. Živá i neživá příroda a věci denní potřeby jsou součástí obrazových sekvencí, zátiší, která jsou nositeli sdělení vyjadřujících autorčiny úvahy o životě a jeho pomíjivosti. Názvy některých cyklů – Memento mori – připomínají vztah života a smrti, v tom lze spatřovat i odkaz k zátiší holandské malby 17. století. U motivu kytice, kdy jsou uvadlé, usychající rostliny obklopeny kvetoucími a naopak, lze tento kontrast vnímat jako symbol života a současně i jeho zániku, s tím, že jedno podmiňuje druhé. Toto vědomí bylo podnětem magických zátiší, která mají svůj vlastní příběh, související s tím, co autorka právě prožívala. Výstava v Galerii Otevřená zahrada představuje výběr grafik z několika tematických souborů, které vznikaly v průběhu delšího časového období.