Velkoformátové
fotografie, vytvořené na míru Galerii Nonstrop, s tématikou těla a
tělesnosti navozují velmi intimní kontakt s protagonistkou výstavy,
stejně jako úvahy o vnímání města jako živého organismu. Intimita v
sevřeném prostoru úzké uličky je rázem zesílena interakcí zobrazené
entity v životní velikosti s ne-náhodným procházejícím. Poměrně
jednoduchá koncepce výstavy upozorňuje na vztah člověka k okolní
krajině, na tělesný rozměr architektury a veřejného prostoru, který si
často při běžném pohybu městem neuvědomujeme. Zároveň nás seznamuje se
svéráznou a extravagantní umělkyní, která se dlouhodobě zabývá
body-artem.

Vernisáž výstavy s performance Kareřiny Olivové.

MgA.
et Bc. Kateřina Olivová (1984), žije v Brně, vystudovala Fakultu
výtvarných umění VUT v Brně, Ateliér tělový design (vedoucí ateliéru
doc.Mgr. Jana Preková), v současnosti pokračuje na doktorském studiu na
téma Umění a mateřství (vedoucí doc. Lenka Klodová Ph.D.) na Fakultě
výtvarných umění VUT v Brně, vede Ateliér nových medií II na Akademii
výtvarných umění v Praze, finalistka Ceny Jindřicha Chalupeckého 2018.