Kateřina Zochová: Každý den něco ztratit - prezentace diplomové práce

Při práci s fotografií a animací se pod rukama Kateřiny Zochové mění pozice několika málo skladebných prvků. Míra jejich přeskupování je minimální. U animace se jedná o postup nutný k vyvolání dojmu plynulého pohybu. S fotografiemi se to má odlišně. Mezi dvěma fotografickými obrazy, jejichž prvky byly přeskupeny, zeje škarpa – pomlka ve vidění, jako kdyby „někdo zhasl světlo a hýbal s věcmi“. Skrze zhasnutí a rozsvícení se ustavuje vědomí pohybu (děje). 
Fragmenty u Kateřininých fotografií nejsou zafixované na podložce, ale pouze zaznamenány, konkrétně skenerem, na jehož sklo prvky rozložila. Podobně přistupuje také ke kresbě. Malé výstřižky adjustuje mezi dvě skleněné tabulky, takže kdykoliv mohou být vyňaty a přeskupeny v nové kompozici. 
Zkušenost s animací měla silný vliv na všechny oblasti Kateřininy práce. Při její aplikaci v jiných médiích je ale pro ni rozhodující, jaký dopad mají na naše prožívání skutečnosti. Kateřina zdůrazňuje nestálost uspořádání významů. A jakkoli její kompozice jsou vytvořeny pečlivě a důmyslně (zdaleka tedy nejde o nahodilost), vždy v sobě nesou zprávu o tom, že existují v časoprostoru proměnlivosti. 
Jiří Ptáček

Srdečně zveme na jednodenní brněnskou prezentaci.
Výstava diplomové práce Kateřiny Zochové (AVU) probíhá v pražské Fotograf Gallery do 20. června 2014.
https://www.facebook.com/events/748007565220072/?fref=ts