Fotografie, koláž, fragment, vrstvy, mezery, střih, animace, ruka, gesto,
pohyb, děj… Jsou-li jmenovaná slova pro Kateřinu Zochovou klíčová, pak
proto, že objímají jak její přístup k několika výtvarným médiím, tak
poetický horizont jejího nakládání s obrazy. Kompozice jejích fotografií
vznikají na skle skeneru. Drobné prvky se přeskupují a vrství přes sebe.
Kousky rozstříhaných fotografií a abstraktní elementy. Při opakovaném
skenování jich je stále více, ale zároveň dochází ke ztrátě obrazové
informace. Čím více toho chceme říct, tím méně vyslovíme.

Výstavu finančně podpořila Akademie výtvarných umění v Praze.

Na vernisáž Kateřiny Zochové navazuje happening Marka Hlaváče Kolektivní
elektronická hudba a multikanálová zvuková instalace Sary Pinheiro Kočka a
jazyk v Komunikačním prostoru Školská 28 od 19.30 hodin.