Výstava Denisy Krausové v Galerii města Blanska představuje díla nová doplněná o některá starší tak, aby byly zastoupeny všechny malířské polohy, kterými od roku 2004 malířka prošla. Záměrem je poskytnout náhled do jedné osobní umělecké historie a ukázat, jakým způsobem si tato historie pohrává s celými dějinami umění. Štětec je v interpretaci Krausové nejenom nástroj k malování, ale i symbolický objekt s více konotacemi. Umělkyně jej považuje za symbol malířství, ale popovým způsobem jeho zobrazení tak upírá dějinám tohoto média veškerou vážnost, resp. si je svým způsobem přivlastňuje. Stejným způsobem k těmto dějinám přidává i ostatní motivy z nízké a lidové kultury. Podobně nevážné je i pojetí štětce jako dopravního prostředku k létání (stejně jako koště), o který pečuje podobně jako někteří řidiči o svůj automobil. Díky jeho zřejmému falickému tvaru jsme nuceni obrazy podrobit ještě hlubší analýze. Předmět tak můžeme číst jako Denisinu hračku, potěšení, a dokonce i jako jejího milence. A to už by mohl být zajímavý případ pro psychoanalytický rozbor… Petra Herotová, kurátorka výstavy
Více na www.galerie.blansko.cz