Nová galerie fungující od května 2016 v rámci jedinečných prostor smíchovské Kavárny co hledá jméno, jejíž posláním je oživit zkostnatělé struktury tradiční galerijní scény. Její dramaturgie se opírá o snahu odbourat pomyslnou bariéru mezi „vysokým“ a „nízkým“ uměním, v důsledku které často bývá svět galerií široké veřejnosti příliš vzdálen. Svým pestrým programem s důrazem na boření předsudků a otevřenost uměleckým experimentům (zejména v oblasti vícesmyslového vnímání) tak nachází rovnováhu mezi prezentací renomovaných výtvarných umělců, fotografií, ilustrací, interaktivních objektů či light designu, tak, aby bylo umění vnímáno především jako zážitek.

 

Galerii tvoří dvě části. První se nachází v prostorách kavárny a jejím cílem je prezentace velkoformátových pláten špičkových českých výtvarníků, a to ve frekvenci přibližně dvou měsíců. V minulosti se zde již uskutečnily výstavy Daniely Kožmínové, Matěje Olmera, Lény Brauner, Dávida Kurňavky, Matyáče Maláče či Michala Škapy.

 

Druhou částí je pak samostatná místnost o velikosti 42m2, jež slouží jako experimentální prostor, v jehož rámci jsou každý měsíc prezentovány menší projekty jak z řad výrazných osobností české umělecké scény, tak i neprofesionálních umělců, a to s důrazem na neotřelost a originalitu obsahu i formy instalace. Galerie tak dává příležitost i novým talentům, které hledají prostor k sebeprezentaci před zraky tisíců lidí, kteří tento prostor měsíčně navštěvují.

 

Dramaturgie experimentálního prostoru pak klade důraz na pestrost a vyváženost uměleckých forem. Střídat se tak budou zejména prezentace mladých malířů, fotografií a ve větší míře pak instalace kombinující více druhů disciplín – audiovizuální instalace, interaktivní objekty apod.