Debata o současnosti a budoucnosti výuky sochařství na uměleckých školách s pedagogy AVU Praha, FaVU VUT Brno, FU OU a VŠUP Praha.

————————————————————————————————————–

Hosté

Tomáš Vaněk – rektor AVU, Praha
Milan Houser – děkan FaVU VUT, Brno
František Kowolowski – děkan FU OU, Ostrava
Jaroslav Koléšek – vedoucí katedry sochařství, FU OU, Ostrava
Tomáš Hlavina – Ateliér sochařství II/ škola Tomáše Hlaviny, AVU, Praha
Michal Gabriel – Ateliér sochařství 1, FaVU VUT, Brno
Dominik Lang a Edith Jeřábková – Ateliér sochařství, VŠUP, Praha

————————————————————————————————————–

Sochařství patřilo před několika desítkami let k prestižním uměleckým disciplínám. Situace se však zejména v posledním čtvrtstoletí radikálně změnila. Monumentální a figurální plastika ztratily své přirozené společenské zázemí, byť v posledních letech v souvislosti s debatou o umění ve veřejném prostoru a potřebou znovu srozumitelně artikulovat paměť prostřednictvím uměleckých realizací a intervencí.

Převaha konceptuálních a post-konceptuálních přístupů či reflexe nových médií a obecně tekuté reality sochařství nepřály. A zároveň sochaři se ke změnám svého oboru a jeho možností stavěli a stavě skepticky až nepřívětivě. Jakou roli mohou sehrát vysoké umělecké školy ve změně přístupu k oboru a jeho případné obnově? Je ještě vůbec myslitelné opírat se o jeho řemeslné předpoklady? Lze mluvit o budoucnosti sochařství jako samostatné tvůrčí oblasti? Tyto a další otázky spojené s pedagogickým zázemím a procesem na našich hlavních uměleckých vysokých školách probereme se zástupci jejich vedení a umělci, kteří vedou příslušný ateliér.