Lockdownem předčasně ukončená výstava Kde jsou lvi? / Ubi sunt leones? se alespoň z části přesouvá do virtuálního prostředí. Její organizátoři připravili video-prohlídku výstavy a dvě komentované prohlídky, jednu v češtině a druhou v angličtině. Video-prohlídka i oba doprovodné programy jsou ke shlédnutí na YouTube.

Video-prohlídka výstavy 

Komentovaná prohlídka CZ 

Komentovaná prohlídka EN 

 

Výstava Kde jsou lvi? / Ubi sunt leones? vychází ze studia fenoménu lidské fascinace překonávání fyzických a psychologických limitů prostřednictvím dobrodružství, objevitelství a extrémních sportů. Sleduje propojení této fascinace s uměleckou tvorbou a ukazuje různé konceptuální a formální přístupy k práci se Zemí a reflexí lidského pobytu na ní. 

 

Samotný název výstavy odvozený od kartografického označení neprobádaných území (Hic sunt leones), je odkazem ke skutečnosti, že v současnosti je zřejmě snazší vyšplhat na nejvyšší horu světa, než nalézt dosud neobjevené místo na naší planetě. Výstava, jejíž příprava se z významné části odehrávala v době nucené izolace a zákazu cestování, zároveň nevyhnutelně zviditelňuje aktuální dilema dnešních dobrodruhů, kteří chtějí uspokojit romantickou touhu po objevování nových míst, a přitom se stavět zodpovědně k životnímu prostředí. 

 

Výstava propojuje výrazné české a zahraniční umělkyně a umělce. Přestože pracují s různými médii a vycházejí z odlišných kulturních prostředí, společná je jim touha po dobrodružství a poznávání nových území, ať se již jedná o ledovou krajinu, oceán, hory, anebo přezkoumání známého teritoria pomocí nového způsobu pohybu. Jsou to veskrze pokračovatelé romantických umělců z 19. století, kteří se po boku vědců-průzkumníků vydávali na expedice a napomohli k vykreslení světa tak, jak jej známe dnes.  

 

Kde jsou lvi? / Ubi sunt leones? je pokračováním dlouhodobého výstavního cyklu „Jiné poznání“, které v letošním roce zahájila Galerie MeetFactory výstavou Spiritualities: Three Contemporary Portrayals of Transcendece and Beliefs.

 

Kde jsou lvi? / Ubi sunt leones?

vystavující: Filip Dvořák (CZ), Jiří Franta & David Böhm (CZ), Felix Kiessling (DE), Nataša Kokić (RS), Štefan Papčo (SK), Alexander Ponomarev (UA), Macarena Ruiz-Tagle (CL), Vladimír Turner (CZ)

kurátorka: Eva Riebová

produkce: Jan Vítek

architekti výstavy: Heinich & Stibitz

 

vernisáž: 22. 9. v rámci akce Veřejný dům