Čtyři umělecké projekty na výstavu Když dny ztrácejí jména byly vybrány v open callu Fotograf Gallery jako nejzajímavější ze zaslaných příspěvků k reflexi ojedinělé situace, která nás postihla v uplynulých měsících. Jakkoli víme, že ještě není za námi, jsou umělecká díla na výstavě prvním pokusem o její umělecké vyslovení – ať už přísně svázaným s nedávnými událostmi nebo její metaforickou paralelou.  

 

Celkem devítihodinová vernisáž umožní návštěvníkům přicházet postupně a vyhnout se nadbytečným vzájemným kontaktům.