Kateřina Měšťánková je studentkou magisterského programu oboru reklamní fotografie na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Její volná tvorba vychází z principů inscenované fotografie. Vykazuje však také prvky modní fotografie. Obojí Kateřina Měšťánková využívá a zapojuje do toho vlastní pocity a vize. Její soubory jsou tak rozpoznatelné pomocí osobitého autorčina stylu. Ten je charakteristický svou promyšleností a inscenováním vycházející z postupů filmových scénářů. Také se v něm často setkáme s asociacemi na ženství, ať již v podobě ženského oblečení, nalíčení či v přímočarých symbolech jakými jsou křehké ženské modelky a figuríny. Muži v jejích souborech vystupují mnohdy jako gentlemani a ženy jako zranitelné, ale soběstačné krásky.

Altán Klamovka shledává Kateřina Měšťánková jako vhodné místo pro vystavení souboru Kept memories, protože svým intimním charakterem galerie vhodně s osobní tématikou koresponduje. Jak sama autorka k vystavenému souboru dodává: “Kept memories tvoří jednoduché stylizované portréty v nekonkrétních krajinách, navozujících dojem bezčasí, jiné reality. Prostor, ve kterém čas stojí a do kterého se občas můžeme díky vzpomínkám uchýlit.“ Soubor vznikl v roce 2010 jako bakalářská práce. Více zde: www.katerinamestankova.com

kurátorka: Lenka Sýkorová