Kit Reisch (* 1986) se narodil v Texasu (USA), nyní však žije a tvoří v Praze. Ve své práci kombinuje skutečné objekty, které umisťuje do uměle vytvořených kontextů. Mísením objektů a digitálních médií vytváří díla, která existují ve fiktivní realitě. Ve své tvorbě experimentuje s tím, nakolik lze objekt pozměnit, aniž by se změnil natolik, že ho již nebude možné rozeznat od původního.

Kinetická plastika Kita Reische pracuje se světlem, které na zdi vytváří panoramatické stíny. Právě vizuální i verbální výpovědi formují náš přístup k určitému místu. V tomto smyslu byla architektura, jedna z nejdostupnějších forem vizuálního jazyka, ukotvena do jeho děl.

Očistné světlo je instalací, která v sobě spojuje konkrétní i obecné architektonické prvky, které se objevují v Praze. Instalace je pohyblivou metaforou snů a vzpomínek na město. Obrazy nikdy nejsou přesně v centru pozornosti, ani nejsou dokonale souměrné. Jejich velikost neodpovídá skutečnosti. Instalace mění stíny objektů, prodlužuje je, aby je následně opět zmenšila těsně předtím, než si je uložíme do naší paměti.