Výstava Social distancing reaguje na aktuální téma koronaviru, které se dotklo každého z nás. Počáteční solidarita, byla v určitý moment vystřídána i agresí, která vyvěrala z dlouhodobého stresu a napětí ve společnosti. Každý z nás byl potencionálním nebezpečím pro druhého. Hledala se hranice sociálního distancu v době pandemie. Současně se začalo ukazovat, že v rámci obezřetnosti je nutné poukazovat na fyzický distanc, ale vždy s jistou dávkou připravenosti pro sociální solidaritu. Toto téma jsem v rámci online výuky na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem zadala svým studentům. Vystavená díla jsem pak vybírala ze zaslaných prací. Spojuje je vznik v době karantény a nesou v sobě neopakovatelný náboj „jiné reality“.

 

Klára Kelovská v době vypuknutí pandemie byla na studijní stáží ve španělské Valencii. Její evakuace v ní logicky vyvolala řadu emocí. Strach, pocit dobrodružství a sociální deprivace z izolace tak stály u zrodu vystavených maleb. Symbolika koronaviru je v nich protkána s fragmenty lidské podstaty. Tvář s rouškou či gumové rukavice se zapíšou do historie lidstva pro rok 2020 jasně, stejně tak jako moment nuceného zastavení a přehodnocení dosavadního mnohdy až zběsilého životného tempa. Na současné výstavě je prezentována i animace česko-kazašské umělkyně Perizat Gabdulakhmet, která celkově instalaci doplňuje a poukazuje na ironické momenty nucené karantény. Klára Kelovská je studentkou ateliéru Digitální média a Perizat Gabdulakhmet prošla ateliérem Skla a nyní studuje Interaktivní média. Výstava je reflexí posledních týdnů a vznikla neočekávaně mimo výstavní plán, avšak nadále sleduje kurátorské zaměření na začínající umělce a současnou kresbu, která je jak v malbách, tak i animaci přítomná.

 

kurátorka: Lenka Sýkorová

 

Doprovodný program:

středa 1. 7. 2020 14:00–16:00 výtvarná dílna pro dospělé

středa 8. 7. 2020 14:00–16:00 výtvarná dílna pro děti, 16:00–17:00 komentovaná prohlídka s kurátorkou k výstavě a k výstavní činnosti Galerie Altán Klamovka.