Jak se dají pomocí figurální sochy vystihnout aktuální společenská témata? Ke které historické události odkazují Dívky z Chilwellu Melika Ohaniana? A proč objekty Rogera Hiornse na výstavě občas spadnou?

Komentovaná prohlídka výstavy A COOL BREEZE s jejím kurátorem Petrem Nedomou se koná opět ve čtvrtek 20. června od 18:00

Volný vstup na výstavu díky finanční podpoře Nadačního fondu Avast.

Výstava A COOL BREEZE odkrývá nové možnosti prostorového zobrazování figury v současném umění v souboru děl sedmnácti mezinárodních umělců. Hlavním tématem je nové pojetí klasického sochařského námětu lidského těla, který je stále častěji zpracováván neobvyklým postupem a za použití netradičních materiálů. Výstava se pokouší o konfrontaci minulosti se současností, snaží se poukázat na zásadní posuny v současném sochařství.