Jak lze v současné době vnímat figurální sochy? Proč jsou Herci III Isy Genzken jen figuríny? A o čem vypovídá bronzová socha Franka Bensona?

Komentovaná prohlídka výstavy A COOL BREEZE s jejím kurátorem Petrem Nedomou se koná opět ve čtvrtek 27. června od 18:00.

Volný vstup na výstavu díky finanční podpoře Nadačního fondu Avast.

Výstava A COOL BREEZE odkrývá nové možnosti prostorového zobrazování figury v současném umění v souboru děl sedmnácti mezinárodních umělců. Hlavním tématem je nové pojetí klasického sochařského námětu lidského těla, který je stále častěji zpracováván neobvyklým postupem a za použití netradičních materiálů. Výstava se pokouší o konfrontaci minulosti se současností, snaží se poukázat na zásadní posuny v současném sochařství.