Srdečně vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře. Prohlídka výstavy probíhá tentokrát v rámci události Dětský knižní festival Baldur 2018 se Silvií Šeborovou.
V 17:00, hlavní výstavní prostor Místodržitelského paláce, Moravské náměstí 1a. 

Více o výstavě >>> 
Josef Šíma je zásadním představitelem evropského moderního malířství. Výstava v Místodržitelském paláci připomíná Šímovu uměleckou dráhu od počátků v Brně, kdy se v jeho tvorbě projevovala fascinace moderními technologiemi, až po okamžik zakořenění mezi umělci pařížské avantgardy, které se potvrdilo jeho působením v umělecké skupině Le Grand Jeu (Vysoká hra). Umělci této skupiny se pokoušeli proniknout za hranice reálného, k čemuž používali všemožné prostředky – drogy, alkohol, spánkovou deprivaci, zatajování dechu nebo meditační techniky. Šímova tvorba zabstraktněla, vytvořil si poetiku vycházející převážně z vlastních zážitků spojených s výlety do přírody, či z hledání mytologických symbolů a kořenů lidstva. Na výstavě tak budou k vidění jeho obrazy snových krajin, parníků na Seině nebo portréty jeho přátel a rodiny. Josefa Šímu představíme také jako hlavního prostředníka mezi francouzskou a českou avantgardou.

Více na WEBU Moravské galerie >>> http://bit.ly/JosefSima