Obnovujeme komentované prohlídky! Přednášející bude 2. 6. kurátorka Jana Vránová

 

Výstava Mladí přátelé výtvarného umění (1960–1995) vznikla u příležitosti výročí 110 let od založení Domu umění města Brna. V roce 2020 ale také uplynulo 60 let od založení MPVU – organizace, jejímž cílem bylo zprostředkovat svět umění mladým lidem. Skrze nejrůznější přednášky, exkurze, promítání, společenské večery, workshopy a další akce se členové MPVU seznamovali i se soudobými uměleckými směry a formami, které neměly v oficiálních zdrojích mnoho prostoru, jako např. landart nebo performance. Mezi zakladateli MPVU byli tehdejší ředitel Domu umění Adolf Kroupa a pedagog a teoretik umění Igor Zhoř, nad programovou náplní drželi záštitu Nina Dvořáková a Jiří Valoch

 

Omezení 20 osob na skupinu. Nutné rezervovat vstupenky předem na edukace@dum-umeni.cz