Komentovaná prohlídka výstavy s autorem Tomášem Rullerem pro Kulturní akademii 3. věku.

 

PERFORM-MADE / Odolné okamžiky 
13.9. – 12.11.2017

Kurátor: Dušan Brozman

Dům umění města Brna zahajuje retrospektivní výstavu Tomáše Rullera (*1957), významného představitele akčního umění a jednoho z prvních tvůrců českého videoartu. Výstava představí jeho dosavadní tvorbu od roku 1974 do současnosti.

Výstava vznikající ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy má dvě místně i časově oddělené části strukturované s ohledem na dvě základní polohy dokumentace Rullerovy tvorby akčního umění: Výstava v Brně se soustředí na fotografie a objekty, představuje Rullerovo dílo z hlediska klasické obraznosti, zatímco v Galerii hlavního města Prahy 2018 bude kladen důraz na element času a pohyblivý obraz.

 

Dům umění
Malinovského nám. 2, Brno
Otevřeno: út – ne 10 – 18 h