Přijměte srdečné pozvání v úterý 15. 12. 2015 od 18:00 na komentovanou prohlídku výstavy "Krystalický svět", kterou Vás provede sama autorka Lenka Husárková.

Místo: Pražská galerie českého skla, Bartoškova 26, Praha 4-Nusle

Termín: úterý 15. 12. 2015 od 18:00

Zdarma

Pro Lenku Husárkovou je charakteristická absence sklářské barvy. Pracuje pouze s čirým křišťálem, který dál zušlechťuje, například kombinací se solí. Ta vytváří krystalickou strukturu, která se v symbióze s okolním světem neustále mění. Ve své práci si všímá podobnosti skla a soli. Sůl dokáže měnit své skupenství, dokáže být křehká i tvrdá zároveň, podobně jako je tomu u skla.

Výstava je souhrnem autorčiny tvorby, kterou vytvořila v průběhu minulých dvou let. Její práce bilancuje na hraně pomíjivosti a věčnosti, čemuž nasvědčuje i volba témat jako je například smrt.