Komentovaná prohlídka výstavy Očím skryté. Podkresba na deskových obrazech 14.–16. století ze sbírek Národní galerie v Praze s projekcí s kurátorkami Helenou Dáňovou a Štěpánskou Chlumskou.

Cena: 100 Kč / 70 Kč
Informace ak.educ@ngprague.cz / 221 879 216