Speciální komentovaná prohlídka výstavou bienále Ve věci umění 2024 ve Velké dvoraně Veletržního paláce za účasti kurátora a kurátorky bienále a umělectva. Na místě bude možné využít simultánního tlumočení do sluchátek a akce je tak přístupná v českém i v anglickém jazyce. Zúčastněné umělectvo: björnsonova, DAVRA research group (Madina Joldybek, Zumrad Mirzalieva), Judita Levitnerová, Alicja Rogalska, Antje Schiffers, stopgenocidevgaze kolektiv.

 

Během zahajovacího víkendu bienále se uskuteční dvě speciální komentované prohlídky (14. června v 17 h a 15. června v 11 h), které povedou kurátor a kurátorka bienále Aleksei Borisionok a Katalin Erdődi spolu s vystavujícími umělci a umělkyněmi ve společném dialogu. Během prohlídky budou mít návštěvníci možnost klást otázky a hovořit o jednotlivých uměleckých dílech i širších kurátorských koncepcích. Každá z těchto dvou prohlídek bude jinak tematicky zaměřená, vedená v angličtině a simultánně tlumočená do češtiny.

 

Jaké nástroje, jaké znalosti, jaké tradice mobilizujeme, abychom se postavili na odpor a podkopali nadvládu a útlak? Během komentované prohlídky Vernaculars of Resistance bude zvláštní pozornost věnována uměleckým dílům zabývajícím se ženskou agenturou a feministickými přístupy k odporu a odolnosti napříč měnícími se kontexty venkova a města: od samoorganizovaných protestů žen v Turecku proti projektům soukromých elektráren, které ohrožují místní ekosystém, až po roli ne/viditelnosti a jazyka při projevování odporu.

 

Událost je součástí celodenního programu druhého dne zahajovacího víkendu bienále. Program ve Veletržním paláci pokračuje dalšími performancemi až do 21 h. Další komentované prohlídky bude možné navštívit po celou dobu konání bienále. Termíny jsou zveřejněné na našem webu v sekci Kalendář.

 

Událost je součástí programu bienále Ve věci umění 2024, které probíhá od 14. června do 29. září 2024 ve Veletržním paláci a Lidické galerii.