Nejstarší dochované snímky z divadelního prostředí pocházejí z roku 1859. Od té doby české divadlo a společnost prošly celou řadou dramatických změn. Vydejme se společně na fascinující cestu českou divadelní historií. Od dob obrození, kdy se divadlo a divadelníci podíleli na emancipaci českého národa a kultury, přes turbulentní období meziválečných uměleckých avantgard, časy, kdy bylo divadlo spoutáno požadavky socialistického realismu, obrodu v 60. letech, normalizaci a divoká 90. léta až po současnost. Průvodci nám na naší cestě budou stovky unikátních snímků, zapůjčené na výstavu Česká divadelní fotografie předními českými paměťovými institucemi. Vodítky k pochopení historických dějů pak proměna fotografické techniky, uměleckého stylu i námětu fotografií.