Komentovaná prohlídka výstavy Heroin Crystal s Ludvíkem Hlaváčkem a Gabrielou Kotíkovou.

  

Ludvík Hlaváček

PhDr. Ludvík Hlaváček absolvoval dějiny umění na FF UK v roce 1966. V 60. a 70. letech studoval fenomenologickou filosofii zprostředkovanou Janem Patočkou, na poč. 80. let byl ovlivněn postmodernou a myšlením Zdeňka Bonaventury Bouše. Po podpisu Charty byl v roce 1977 vyhozen z Ústavu pro teorii a dějiny umění a do r. 1989 pracoval manuálně. V letech 1984–1989 vydával spolu se skupinou historiků umění samizdat „Někdo něco“, zaměřený na kritiku současného umění. Po revoluci byl redaktorem Výtvarného umění a znovu nastoupil do Ústavu pro teorii a dějiny umění. Roku 1992 byl pověřen založením a vedením Sorosova centra pro současné umění. Dnes je ředitelem Nadace pro současné umění.

  

Gabriela Kotíková

Od roku 1993 působila v Sorosově centru současného umění (Centrum pro současné umění), zabývala se vytvářením archivu, dokumentace současného českého umění po roce 1945. Od roku 2001 jako kurátorka Galerie Jelení připravovala výstavy aktuálních trendů současného umění, především mladých českých umělců.

  

Heroin Crystal

Generace devadesátých let v GHMP

14. 4. 2022 – 28. 8. 2022

V rušných letech devadesátých se na české výtvarné scéně důrazně přihlásila o slovo nová umělecká generace. V důsledku otevřených hranic měla možnost nejen poznávat, ale také se aktivně zapojovat do dění na mezinárodní scéně. Na rozdíl od autorů předcházejícího desetiletí, orientovaných na více či méně tradiční výrazové prostředky, se mladí zaměřili na práci s objekty, instalacemi, fotografiemi i videem. Kurátoři GHMP se na zrychlený sled událostí snažili pružně reagovat a otevřeli novému umění jako první velká instituce svého druhu galerijní brány.