Foto: Martin Straka

Callotovy grafické listy se staly předmětem obdivu tehdejších umělců, především mladého Rembrandta van Rijn, který sbíral jeho grafické listy, nebo našeho Václava Hollara a mnoha dalších umělců, jež se jím dali inspirovat. Callotův styl se stal pojmem a jeho vliv na umělce trval po mnoho dalších let.

 

Výstavou provede kurátor Jan T. Štefan.

 

Vstup s platnou vstupenkou na výstavu, nutná rezervace na gvuo.cz.