Joža Uprka, Boží tělo ve Velké, 1912, Západočeská galerie v Plzni

Výstavou
provází její spoluautor Tomáš Winter, ředitel Ústavu dějin umění AV ČR.

Výstavu připravil autorský tým z Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky – Pavla Machalíková a Tomáš Winter – ve spolupráci s Milanem Pechem z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Pod pojmem lidová kultura si lze představit relativně nesourodou směsici nejrůznějších projevů.
Výstava vůbec poprvé kriticky sleduje jejich vztah k výtvarnému umění v
českých zemích od počátku 19. století až po polovinu 20. století.
Akcent klade na kulturu venkovského lidu, která sehrála v českém umění
mnohem zásadnější roli než lidová kultura městského prostředí.