Výstavou
provází její spoluautor Milan Pech (Katolická teologická fakulta UK).

Výstava
vůbec poprvé kriticky sleduje vztah lidové kultury k výtvarnému umění v českých
zemích od počátku 19. století až po polovinu 20. století. Ukazuje, jak bylo
lidové umění prostřednictvím nejrůznějších manipulací využíváno, či přímo
zneužíváno k různým účelům.

Výstavu připravil autorský tým z Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky – Pavla Machalíková a Tomáš Winter – ve spolupráci s Milanem Pechem z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.