Komentovaná prohlídka výstavy děl Lubomíra Typlta Jedlíci kukuřice.

čtvrtek 22. 3. v 17 hodin

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10, Jihlava

Výstavou provede kurátorka výstavy Ilona Staňková.