Komentovaná prohlídka výstavy s Jolanou Havelkovou  a  Denisou Sedlákovou

Křest brožury k výstavě

17:00 – 18:00  

Setkání s autory Tomáš Hrůza

18:00 – 18:45   

Tomáš Hrůza
(* Sušice, Československo, 3. 11. 1979) je vizuální umělec a pedagog na
FAMU (Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze). Je
spoluzakladatelem platformy Fotograf 07 provozující Fotograf Gallery,
Fotograf Magazine a Fotograf Festival, souboru nezávislých, ale velmi
silně propojených projektů kriticky reflektujících problematiku, trendy a
vize současné fotografie a vizuální kultury. Spolu se svým bratrem
založil nezávislý kulturní rozcestník ArtMap. Kromě vlastní
nakladatelské činnosti  ArtMap ve svých knihkupectví v Praze a Brně
nabízí jedinečný výběr autorských publikací a dalších knih o umění.
Díky
své vášni pro pěší putování Hrůza založil neziskovou organizaci
Pilgrim, která se zaměřuje na téma revize vztahu člověka a přírody
(např. organizováním seminářů, putování, filmových projekcí nebo
veřejných diskusí). Tomáš studoval fotografii na Fakultě umění a designu
na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ve své tvorbě
využívá hlavně fotografii a video. Zajímá ho především poetická reflexe
přírody a často tak kombinuje svou tvůrčí práci s cestami do více či
méně vzdálenějších kultur.