Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Janou Vránovou

 

Dílo Margot Pilz zahrnuje fotografie, video, počítačové animace, mediální skulptury, performance, instalace a digitální umění. Výstava v Galerii Jaroslava Krále představí jednotlivé aspekty autorčiny tvorby, která bývá často charakterizována jako radikální, experimentální, akční, feministická, koncepční a vykazuje silné autobiografické rysy. Označit autorku pouze za jednu z představitelek feministického umění by bylo zjednodušující, neboť témata, jimž se věnuje, jsou mnohostranná a komplexní. V soudobých dějinách konceptuálního a mediálního umění v Rakousku i v zahraničí zastává Margot Pilz průkopnickou roli, jak po obsahové, tak po technické stránce. Výstava je pořádaná ve spolupráci s Odborem kultury města Vídně a navazuje na výstavu ve vídeňském muzeu MUSA „Milníky Margot Pilz. Od performativní fotografie k digitálním terénním studiím“ z roku 2015, kdy byla autorčina tvorba poprvé souborně představena.