Komentovaná prohlídka výstavy Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.–16. století Štěpánky Chlumské.

Bez rezervace.

Cena: 80/50 Kč (zahrnuje vstupné i odborný výklad)