Výstavou provází autor její koncepce Roman Prahl (Ústav pro dějiny umění FF UK).