Komentovaná prohlídka výstavy Pravda vítězí(vá)! Obrazy nejen z českých dějin s historičkou umění Markétou Čejkovou.

Cena: 80/50 Kč, Doba trvání: 60–90 min. / Místo setkání: 1. patro / Bez rezervace