Funkce divadelní fotografie je primárně dokumentační – zaznamenává divadlo a zprostředkovává nám příběhy, které se odehrávají na jevišti, v hledišti i v zázemí divadel. Vypravěči příběhů jsou jednotlivé snímky, ale i celé série od poloviny 19. století až do naší součanosti. Příběhy za fotografiemi jsou na výstavě komponované tak, aby divákům zprostředkovaly nejen ty přímo vyfotografované (například prostředí Mikulášského divadla a fenomén Shakespearovských slavností na nejstarších fotografiích ze 60.let 19.století), ale i příběhy, které se postupně skládají až jejich pečlivým hledáním napříč staletími a vytváří tak pozoruhodný pohled nejen na rozmanitou divadelní kulturu, ale i celou společnost.