Komentovaná prohlídka výstavy Salm Modern #1: Možnosti dialogu s historičkou umění Petrou Bidlasovou

Cena: 80 Kč či snížená 50 Kč / Doba trvání: 60–90 min. / Místo setkání: vestibul Salmovského paláce