16:00 – 17:00 Komentovaná prohlídka výstavy Šest pohlednic s Jolanou Havelkovou

od 17:00 Dernisáž výstavy na které zahraje vystavující Martin Janíček

Výstava Šest pohlednic v Domě Pánů Z Kunštátu představuje stejnojmenný projekt fotografky Jolany Havelkové. Vystavené fotografie,koláže, kresby, malby, partitury asambláže, objekty, texty či videa více než 150 autorů spojuje jeden motiv – pohlednice s autorčinou černobílou fotografií. Různorodá umělecká i jiná vyjádření jsou tak reakcí na dílo Havelkové.