10. listopadu | 15:45 | Nau Gallery

Komentovaná prohlídka aktuální výstavy Ubrus s autorem Janem Turnerem!

"Turner nás skrze svá díla navádí do specifických mentálních situací, ze kterých není jiného východiska nežli vyjít z myslitelného a rozumného, jinými slovy: rekonfigurovat svůj obraz světa. Komunikuje v rovině sdílené a bezprostřední zkušenosti, nezávislé a nadřazené intelektuálním abstrakcím. Nevyhýbá se momentům trapné obhroublosti ani překvapivě citlivým až intimním polohám. Sdílí své pochybnosti o mantinelech a zákonitostech světa umění, zatímco nejapně znějícímu a zavádějícímu pojmu „konceptuální umění“ nasazuje sympaticky civilní, lidskou tvář."

kurátor výstavy/ Pavel Švec