Václav Hollar, Podobizna Hanse von Zürich podle Hanse Holbeina, NGP

Komentovaná prohlídka výstavy Václav Hollar a umění kresby s Alexandrou Brabcovou.

Cena: 270 Kč, snížené 200 Kč pro studenty a seniory a 50 Kč členové Klubu přátel NGP / Délka programu: 60 min. / Místo setkání: před vstupem do výstavy / Rezervace: na GoOut