Emma Hanzlíková, hlavní kurátorka výstav v 8smičce, vás provede výstavou Kuna nese nanuk: Umění čtení umění, který se zabývá tématem písma v umění. Dozvíte
se všechno o výstavě i o 8smičce, a kromě toho se můžete těšit i na
nějaké zákulisní informace, které může vědět jenom kurátorka výstavy.
Vstup na komentovanou prohlídku je v rámci vstupného na výstavu 8,-
Kč. Na komentovanou prohlídku doporučujeme rezervaci na
info@8smicka.com.

Emma Hanzlíková, teoretička umění a sinoložka. Od
roku 2017 hlavní kurátorka zóny 8smička v Humpolci. Dlouhodobě se věnuje
propojování asijského a evropského umění, případně kontextu asijského
umění u nás. Absolvovala obor Dějiny umění na FF UK v Praze a zároveň na
stejné fakultě i obor Sinologie. Ve studiu pokračovala na Katedře
teorie a dějin umění na UMPRUM. V roce 2014 získala stáž na
čínské Akademii výtvarných umění v Chang-čou. V letech 2015 –
2016 absolvovala postgraduální program Asijského umění na School of
Oriental and African Studies v Londýně.