V rámci zakončení výstavy Milana Mikuláštíka a Benjamina Tomasiho proběhne interaktivní performance Claudie Tomasi přímo ve výstavních prostorách bazénu kasáren Karlín. Autorka použije postupů vizionářské kraniosakrální terapie v kombinaci se současným tancem, čímž dokonale doplní ambientní zvukovou krajinu výstavy. Tímto způsobem se pokusí o ztělesnění rituálu osvobození od tíživých objemů informací. Claudia Tomasi, tanečnice a choreografka z Vídně, absolvovala studium tance a choreografie ve Forum Dança v Lisabonu a na HZT v Berlíně. V současné době často spolupracuje se svým bratrem, audiovizuálním umělcem Benjaminem Tomasim, na projektech na rozhraní současného tance, zvukového umění a výtvarného umění.