Slovenská šperkařka zahalí návštěvníky galerie Září do perlového prachu

Galerie autorského šperku Září pokračuje ve svém úspěšném představování nových tváří českému publiku a začátkem října ukáže práci slovenské umělkyně Kataríny Siposové, která se s lehkostí pohybuje mezi autorským šperkem a konceptuálním uměním. V rámci výstavy Kontexty se Siposová dotkne palčivé otázky “co je to autorský šperk” a návštěvníky vtáhne do svého díla i procesu jeho vzniku velmi netradičním způsobem.

Slovenská šperkařka se tentokrát zaměřuje na fenomén perlového náhrdelníku a jeho sociální kontexty. “Neměnnost a hodnota tohoto šperku je konfrontována s perlovým prachem, nositelem nestálosti a transformace. Dílo vzniká v prostorách galerie Září, kde během tří dní částečně nebo úplně zbrousím 7 perlových náhrdelníku,” vysvětluje Siposová. Kromě výsledného šperku, který bude v galerii vystaven tradičním způsobem, na místě díky broušení vzniknou a zůstanou také tisíce prachových částí, každý návštěvník se tak po vstupu do galerie stane automaticky nositelem a vlastníkem části vystavovaného náhrdelníku. Součástí výstavy bude také videozáznam, který zachytí třídenní práci Siposové přímo v galerii Září.

Výstava nabídne nový pohled na vnímání autorského šperku jako takového. Pro Katarínu Siposovou je více než výsledné dílo důležitý samotný proces jeho vzniku a následná interakce s divákem. Cílem její práce je navodit pocit stimulujícího znepokojení, který otevírá diskuzi na téma řemesla a umění, vztahu autorského šperku a konceptuálního umění, nositelnosti a permanentnosti šperku, a zkoumá jeho přesahy do mnoha jiných médií.