KOPŘIVY – kurátorský projekt Jana Karpíška zahrnuje účast 17 umělců rozšiřujících perspektivy pohledů na symboliku kopřivy. Ta se objevuje jako mnohoznačný motiv v dílech i osobních mytologiích řady vystavujících autorů. Jiní přijali výzvu kurátora a téma zpracovali výhradně pro tuto příležitost, což může v našem případě jen podpořit kultovní význam rostliny, která je obecně známá svou charakteristickou žahavostí a zároveň svými blahodárnými účinky. Můžeme proto nadcházející událost nahlížet jako obřad zasvěcený právě této rostlině, o jejiž úloze ve světě ale nemáme jasně definované odpovědi a k nímž chováme ambivalentní, přesto uctivý vztah.