Otevřená dílna pro děti i jejich rodiče či prarodiče. Prostor pro to se setkat, bavit i naučit. 

Čím vším se dá kreslit? Soustřeďme se a zkoumejme, co náhoda může nakreslit. Hra a zábava jako zkoumání hranic kresby.