KRAJINA +

14. 5. – 25. 7. 2021

GBR ve svých sbírkách ukrývá díla, jež si nezaslouží život ve skrytu depozitářů. Do nejrozsáhlejší dílčí výstavy projektu KRAJINA + jsou tak zařazena vybraná tematizovaná díla ze sbírek galerie, jejichž autoři jsou umělci od zástupců překvapivě i 19. století až po současnost: August Piepenhagen, Hugo Ullik, Alois Bílek, Antonín Slavíček, Emil Filla, Jindřich Prucha, Václav Špála, Josef Čapek, Jindřich Štyrský, Karel Teige, Karel Černý, Václav Rabas, Kamil Lhoták, Pravoslav Kotík, Olga Karlíková, Jiří John, Karel Malich, Bedřich Dlouhý, Čestmír Kafka, Miloš Šejn, František Skála, lounská trojice Zdeněk Sýkora, Vladislav Mirvald, Kamil Linhart a další. Vedle krajinářských „klasiků”, které nabízí sbírky GBR a které jsme vám představili minule, jsou přizváni také umělci, jejichž tvorba se krajiny dotýká i dnes. V rámci sbírkotvorné strategie jsou to zároveň potenciální autoři děl budoucích akvizic, kterými rozšíříme sbírku. Mnozí z oslovených umělců mají vazby na okolí Loun a severní Čechy: Mariana Alasseur, Erika Bornová, Tomáš Císařovský, Petr Gruber, Vladimír Hanuš, Julie Kopová, Jiří Kubový, Štěpán Málek, Barbora Němcová, Tomáš Polcar, Aleš Růžička, Dagmar Šubrtová.

Kurátorka: Lucie Šiklová

 

UMĚNÍ V KRAJINĚ

14. 5. – 25. 7. 2021

Kurátorky: Radoslava Schmelzová a Dagmar Šubrtová

 

KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA

14. 5. – 13. 6. 2021

Přehlídka prací studentů krajinářské architektury na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Na vernisáži zahraje Omnion Tomáše Reindla.

Kurátoři: Hana Špalková, Vladimír Sitta