Logisticky náročný projekt dílčím způsobem představuje současné české
sochařství. Prostřednictvím výběru sochařek z mladší a střední generace
(Hulačová, Immrová, Komm, Korečková, Roztočilová, Skavová, Šubrtová a
další) poukazuje na pestrost současné české scény. Výstava doprovozená
knihou sleduje aktuální práci autorek ztotožňujících se s tradicí
samotné podstaty sochařství, kterou tvoří objem a vertikalita. U sochy
ctí plasticitu a schopnost přimět diváka k zastavení a prožitku. To ale
nevylučuje rozdílnost přístupu k soše jak formální, tak obsahovou.
Některá autorka se věnuje např. figurálnímu sochařství v nejtradičnějším
slova smyslu, další abstraktní soše, objektu nebo monumentální
prostorové tvorbě.