Přijďte si rozšířit znalosti z dějin architektury a poslechnout si přednášku o tom, jak brutalistní architektura v 60. a 70. letech minulého století ovládla celý svět. I v severních Čechách vzniklo velké množství staveb různých funkcí a veřejnost si možná až nyní začíná uvědomovat architektonickou, uměleckou i historickou hodnotu těchto budov.