Krátké komentáře k vybraným dílům ve sbírce Starých mistrů I. ve Schwarzenberském paláci.

  

15:00 Portrét v době renesance a manýrismu: A. Bronzino, H. von Aachen, A. Dürer

15:30 Autoportréty českých mistrů: P. Brandl, J. Kupecký, V. V. Reiner, K. Škréta 

16:00 Od Franse Halse k Franciscu Goyovi

  

doba trvání: cca 15 min.

místo setkání: u pokladny Schwarzenberského paláce