Krátké komentáře s historičkou umění Alicí Němcovou

14.00 Josef Bergler a pražská kreslířská Akademie (2. patro)

14.30 Antoním Machek – portrétista měšťanstva a jeho zájem o historii (2. patro)

15.00 Josef Navrátil – všestranný umělec (2. patro)

15.30 Rodina Mánesů: Antonín, Václav, Josef, Amálie a Quido (1. patro)

16.30 Adolf Kosárek a romantická krajinomalba (1. patro)

Cena: základní 80 Kč / snížená 50 Kč (zahrnuje poplatek za odborný výklad a vstupné) / Doba trvání: cca 30 min. / Místo setkání: v příslušném patře. Bez rezervace.