Jak různé úhly pohledu určují viděné? Jak určuje rozpoložení těla to, jak se na věci díváme a jak je převádíme do výtvarného jazyka?

V rámci workshopu s umělkyní Adélou Součkovou budeme hravou formou prozkoumávat způsoby vnímání a zažívání skutečnosti v jejich průběžném kresebném záznamu. Pokusíme se prolomit obvyklé výtvarné návyky a s nimi spojené stereotypní struktury myšlení.

Určeno dospělým, zejména studentům vysokých škol – FaVU, JAMU, FF MU apod. Max. počet 12 účastníků, přihlášky do 16. 5. 2016 na sedlackova@dum-umeni.cz.

Dům umění
vstupné 20 Kč
doprovodný program k výstavě Movere