Náhled do výstavy, foto: Roman Polášek

Ostravský stavitel František Jureček (1868–1925) byl nadšeným sběratelem umění a zároveň aktivním zastáncem výstavby výstavního pavilonu v Moravské Ostravě. Jeho slavnostního otevření 13. 5. 1926 se bohužel nedožil. Pár měsíců před svou smrtí však věnoval Spolku Domu umění svou uměleckou sbírku, která zahrnovala 122 položek. Mimo olejomaleb, datovaných od 18. až do 20. století, a dvou sochařských děl, se zde majoritně nacházely kresby české provenience převážně z 19. století. Některé z nich bychom vám rádi představili a upozornili tak na letošní 95. výročí otevření Domu umění. Zároveň moc rádi připomínáme mecenášský čin Františka Jurečky, který vytvořil základ sbírkového fondu Galerie výtvarného umění v Ostravě.

– Gabriela Pelikánová

 

Online komentovaná prohlídka se uskuteční 17. června v 17 hodin na Facebooku a YouTube GVUO.